Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

„…Gdy byli dziećmi, musieli zbyt szybko dorosnąć – teraz są dorosłymi, ale… Pomimo upływu czasu zdarza się im zgadywać, co wypada, co jest normalne, co spodoba się innym? Poszukują akceptacji, potwierdzenia swojej atrakcyjności, uznania w oczach innych. Z obawy przed zranieniem nie okazują uczuć, ale rozpaczliwie pragną być kochane i doceniane. Lojalne wbrew rozsądkowi, wrażliwe, opiekuńcze, impulsywne, nieodpowiedzialne lub przeciwnie – odpowiedzialne nadmiernie i zawsze poważne albo też zawsze śmiejące się i błaznujące, inteligentni, pomocni, wierni, uważni - oto cechy, które określają DDA…”

Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9

Pierwsze spotkanie odbędzie się 12.07.2011r. (wtorek), godz. 16.00, a następne według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań:

12 spotkań 2 razy w miesiącu w terminie od lipca do grudnia 2011r. w godz. 16.00 – 18.00

Terminy spotkań grupy:

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (81) 462 31 11
Udział w grupie jest anonimowy i bezpłatny!!!
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Łęczna

Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików:

 • Grupa ma charakter edukacyjny, otwarty (wynika to z programu) i jej uczestnicy są anonimowi,
 • Na spotkaniach będzie realizowany autorski program grupy wsparcia pn. „Inteligentni, pomocni, wierni, uważni..” uwzględniający formy pracy, metody i ogólny zakres tematyczny wynikający ze wstępnej analizy potrzeb,
 • Prowadzący grupę to dwie osoby – psycholog i pedagog,
 • Główne metody pracy to:
 • 1. Prowadzenie warsztatów dla grupy dotyczących problemów alkoholizmu, wymiana doświadczeń uczestników
  2. Pogadanka z mini – wykładami o tematyce funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym (cykl 8 spotkań tematycznych) i funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików,
  3. Wideo – sesje z dokładnym omówieniem problemów pokazanych na filmie.
 • Cele grupy to:
 • 1. Udzielenia wsparcia szczególnie młodym ludziom pochodzącym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (pomoc psychospołeczna).
  2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników grupy na temat choroby alkoholowej (działania edukacyjne).
  3. Zwiększenie świadomości w zakresie zjawiska DDA (działania edukacyjne).
 • Grupa może liczyć od 5 do 10 uczestników (lub więcej) w wieku od 18 do 45 lat,
 • Na początku zostaną przeprowadzene wstępne rozmowy z ewentualnymi uczestnikami grupy dotyczące potrzeb i oczekiwań w zakresie funkcjonowania grupy oraz zawarcia dobrowolnej deklaracji uczestnictwa w niej,
 • Prowadzenie grupy będzie miało miejsce 2 razy w miesiącu po 4 godziny (45 min.) – wtorki w godz. 16.00 – 19.00
 • Konsultacje indywidualne w miarę potrzeb (pomoc o charakterze krótkotrwałym – w razie konieczności motywowanie do podjęcia psychoterapii),
 • Na początkowych spotkaniach nastąpi wypracowanie zasad uczestnictwa i pracy w grupie w celu jej rozpoczęcia i zawiązania (zawarcie kontraktu), następnie autoprezentacja i zebranie oczekiwań od uczestników wobec zajęć pozwoli na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 • Uczestnicy grupy to dorosłe osoby, mieszkańcy Gminy Łęczna, które w dzieciństwie spotkały się z problemem uzależnienia od alkoholu ich rodziców czy innych dorosłych. Propozycja ta dotyczy także osób dorosłych, które obecnie pozostają w takiej sytuacji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie!
Pamiętaj!
Grupa służy odkrywaniu siebie i naszemu własnemu rozwojowi.
Masz prawo być beztroski i radosny!

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Łęczna

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej